Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego?

Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego? Na jakie rozwiązanie się decydować w momencie, gdy poziom wód gruntowych będzie stale powyżej podłogi piwnicy, a które układane będą w warunkach gruntów, które są trudno przepuszczalne.

Hydroizolacje typu lekkiego

Hydroizolacje typu lekkiego wykonywać można na ścianach w piwnicy, na gruntach, które są łatwoprzepuszczalne, piaszczyste, gdy poziom wód gruntowych nie będzie dochodzić do miejsca posadowienia fundamentów. Standardowo izolację taką realizuje się z powłok elastycznych, które nakładane są w kilku warstwach na podłoże, które będzie wcześniej gruntowane, albo też z jednej warstwy, gdy zastosujemy papy podkładowe albo folię izolacyjną. Pod podłogą piwnicy kładziona będzie folia izolacyjna połączona z izolacją poziom dla ław fundamentowych.

Hydroizolacje typu średniego

Hydroizolacje średniego typu układane są w warunkach gruntowo trudno przepuszczalnych, przewarstwionych, gdzie okresowo może się utrzymywać woda zawieszona, albo też podnosić się będzie poziom, gdy chodzi o wody gruntowe. Oprócz izolacji szczególnie przy podnoszącym się poziomie wód gruntowych wokoło domu warto przygotować sobie opaskowy drenaż, który będzie zmniejszał parcie wody na ścianę bądź też podłogę.

 Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego?

Hydroizolacje typu średniego ścian piwnicy będzie się układać również jako dwuwarstwowe, w ramach których używa się papy, folię i lepiki. Przy zastosowaniu drenażu najkorzystniejsze używanie będzie folii tłoczonej, w połączeniu z papą podkładową, która będzie przyklejona lepikiem z mas bitumicznych. Kanałki jakie tworzą się dzięki przetłoczeniom folii umożliwiają, że woda będzie szybko spływać, ewentualnie w ten sposób przeniknąć może przez pierwszą warstwę izolacji.

Bardzo istotne będzie szczelne łącznie pierwszej warstwy izolacyjnej z poziomą izolacją na ławie oraz wywinięcie folii tłoczonej na warstwę filtracyjną drenażu. Izolację podpodłogową w tym wariancie realizuje się z użyciem dwóch warstw papy podkładowej klejonej albo też zgrzewanej na zakładach a następnie dociśniętej betonową płytą podłogową, która ma przynajmniej 10cm.

Hydroizolacje typu ciężkiego

Hydroizolacje typu ciężkiego będzie się wykorzystywać w momencie, gdy wody gruntowe stale sięgają powyżej podłogi piwnicy. Napór hydrostatyczny, który będzie wywierany przez wodę doprowadzi do tego, że nasza izolacja musi być naprawdę szczelna, również odporna na ciśnienie. Stosowanie samych materiałów izolacyjnych nie zawsze gwarantuje szczelność, dlatego z reguły projektuje się konstrukcję wodoszczelną dla ścian.

Najlepszym rozwiązaniem w tym typie hydroizolacji będzie tworzenie monolitycznej żelbetowej wanny z betonu wodoszczelnego, przynajmniej do poziomu tego lustra wody, które twierdzimy, że może się pojawić najwyżej. Taka konstrukcja będzie pełnić rolę fundamentu płytkowego i ścian piwnicy, a dodatkowe izolacje układa się na stronie zewnętrznej.