Metody osuszania budynków

Nasze miejsce zamieszkane leży w strefie klimatu umiarkowanego, który wykazuje  cechy przejściowe. Polska charakteryzuje się opadami śniegu od 30 do 100 dni w przeciągu roku - dodatkowo towarzyszący temu deszcz, oznacza tylko jedno - roztopy. Zima to najgorszy okres w przeciągu roku, ponieważ wtedy występuje wiele podtopień, wiele domów boryka się z podmokłymi fundamentami domu lub nawet pleśnią zalegającą na ścianach wewnątrz budynku, ze względu na duży procent wilgotności w powietrzu. Jak wiadomo, zawilgocone ściany, a na nich występująca pleśń i grzyb są przyczynami wielu chorób, które mogą doprowadzić do pogorszenia się naszego zdrowia czy nawet  wystąpienia nowotworów, potocznie mówiąc raka - jest on przyczyną śmierci. Popularną metodą osuszania budynków jest elektroosmoza.

Na czym polega zjawisko elektroosmozy?

Czasami wilgoć, która występuje w domu jest zjawiskiem tymczasowym. Może być ona spowodowana, źle wykonaną lub najczęściej niedrożną wentylacją(wymianą powietrza) w domu. Pozbycie się jej wiąże się z udrożnieniem kanałów wentylacyjnych i większą wymianą powietrza przez częste wietrzenie domu. Niekiedy jednak problem tkwi zupełnie w innym miejscu - źle ocieplony budynek,  nieszczelne dachy, fundamenty czy nawet ściany. Z tym problemem boryka się wiele domów ze starszego budownictwa. Jedynym słusznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osuszanie budynków. W tej kwestii możemy wyróżnić dwie metody osuszania budynków - inwazyjne, czyli takie gdzie występuje ingerencja w mury lub bezinwazyjne( mikrofale czy nagrzewanie struktury murów). Przed wczesnym przystąpieniem do wybrana metody osuszania budynku, warto zorientować się czy na pewno potrzebna jest metoda, która będzie wymagała ingerencji w strukturę budynku - zabieg jest kosztowny od kątem późniejszego remontu. Jednym z najpopularniejszych sposobów bezinwazyjnego osuszania budynków jest elektroosmoza.

Metody osuszania budynków

Elektroosmoza polega na przemieszczaniu się wilgoci po murach, ścianach budynków ku górze. Działa to na zasadzie fal elektromagnetycznych, które mają za zadanie wyeliminowanie wody z murów i osuszenie budynku. W tym procesie wykorzystywane jest odwrócone zjawisko osmozy. W czasie tego przebiegu obserwowane jest powolne ale skuteczne osuszanie budynku z wilgoci, grzybów i pleśni.

Zabieg jest ceniony wśród firm zajmujących się osuszanie budynków, z uwagi na brak ingerencji z strukturę domu czy mieszkania, wiąże się to z mniejszymi kosztami dla konsumenta, ponieważ nie wymaga to prac budowanych po zakończeniu całego procesu. Efekty widoczne są już po kilku miesiącach użytkowania sprzętu. Dużą zaletą jest fakt, że wszyscy domownicy nie muszą wyprowadzać się na czas pracy urządzenia - jest całkowicie bezpieczne.