Uszczelnienie balkonu

Izolacja wykonywana przeciw powstawaniu wilgoci na balkonach musi być wytrzymała i elastyczna. Izolację taką często określa się mianem hydroizolacji. Jej warunkiem koniecznym musi być to, że powinna być wytrzymała na wystąpienie jakichkolwiek zawilgoceń.

Podkładowe papy

Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie podkładowych pap. Stworzone są z poliestrowej osnowy lub włókna szklanego. W ich składzie znajdować się może także powłoka bitumiczna zbudowana ze standardowych i przeobrażonych asfaltów. W trakcie ich nakładania zawsze należy użyć dwóch warstw. Między tymi warstwami powinny znajdować się wkładki z folii polietylenowej albo podsypką poślizgową z drobnego piasku. Pierwotna warstwa musi być wyłożona na wygładzonej i równej powierzchni. Nie mogą występować żadne ostre wypukłości. Należy mieć co najmniej 10 cm więcej, by przeznaczyć papę na zapas. Umieszczamy ją za pomocą lepika do podłoża. Z pap na tekturowej osłonie należy zrezygnować w przypadku balkonu. Takie papy nawet po potraktowaniu lepikiem nie będą szczelne.

Uszczelnienie balkonu

Folie uszczelniające

Popularne są także folie do uszczelniania. To inne rozwiązanie do wykonania hydroizolacji balkonu. Cechuje ich obszerna gęstość. Wykonane są z polietylenu. Występują dwa gatunki folii. Płaskie i wytłaczane. Pierwsze z nich układane są w dwóch warstwach. Pierwotna powinna być przyklejona do podłoża. Jest znacznie elastyczniejsza w porównaniu z papą. Takie folie nie sklejają się wzajemnie, co pozytywnie wpływa na utrzymanie się poślizgu. Wytłaczane folie efektywnie chronią przed wydostaniem się wody. Łatwo się ją odprowadza. Łączy się ją na zakład, za pomocą taśmy samoprzylepnej. Na rynku pojawiają się folie z powłoki polipropylenowej włókniny. Są one układano dwojako, włókniną do spodu lub do góry. Pierwszy sposób układany jest na warstwie elastycznej zaprawy klejowej. To izolacja bezpośrednia pod warstwą tarasu. Tutaj para wodna odprowadzana jest z betonowego podłoża. Drugi sposób układa się na papie lub na folii. Powodują drenaż z warstw pod wykończeniem, co powoduje na szybkie odprowadzanie wody.