Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Hydroizolacja łazienki

Rodzaj, zastosowanie a także aplikacja materiałów hydroizolacyjnych będzie zależeć od rodzaju pomieszczenia, obciążenia wilgocią i obecności agresywnych związków, rodzaju, układu warstw w izolowanej przegrodzie. Sposobu użytkowania pomieszczenia i pojawiających się wymagań sanitarnych.

Jeśli mówimy o skutecznym wykonaniu uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych nie będzie można ograniczać się do samego materiału izolacyjnego. Należy tutaj mówić o rozwiązaniach systemowych, tzn izolacja przeciwwodna i materiały, które pozwolą na wykonanie warstw ochronnych. Materiały stosowane w systemie są kompatybilne i dobrze wbudowane gwarantują, że uszczelnienie będzie skuteczne i trwałe.

Jeśli chodzi o te szczególnie słabe miejsca, które mogą stać się przyczyną przesiąkania będzie można zaliczyć do nich złe uszczelnienie, połączenie między ścianą a podłogą, wadliwe uszczelnienie. Nieszczelne czy uszkodzone fugi okładziny ceramicznej. Trzeba podkreślić, że mineralne zaprawy do spoinowania są wodoodporne, ale nie są wodoszczelne.

Wybór konkretnych rozwiązań systemowych czy konkretnego materiału uszczelniającego będzie zależeć od tego jakie obciążenia wilgocią są przewidywane, obciążenia mechaniczne i zabezpieczenia. Można korzystać tutaj z norm, które tą kwestię wyjaśniają i mamy tam wytyczne oraz wskazówki w zakresie przygotowywana uszczelnień pod okładziny. Dotyczy to zarówno pomieszczeń wewnątrz jak i też na zewnątrz budynków. Określone wytyczne wyróżniać będą cztery klasy obciążenia wilgocią, które mają wpływa na materiały uszczelniające i stanowiące podłożę pod izolację.

 Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Do uszczelnień stosuje się generalnie trzy typy materiałów:

Zaprawy uszczelniające cienkowarstwowe a więc tak zwane mikrozaprawy. Tutaj pojawiają się polimerowo – cementowe elementy, selekcjonowane kruszywo mineralne, które posiada odpowiednie uziarnienie dobrane według określonych krzywych przesiewu, włókna oraz specyficzne dodatki. Takie propozycje są najczęściej wysokojakościowe, bezrozpuszczalnikowe składają się z wodnej dyspersji oraz tworzyw sztucznych a także żywic akrylowych. Dzięki nim mamy bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i znaczną elastyczność powłoki na bazie żywicy.

Mają zastosowanie tam, gdzie w wodzie dodatkowo są agresywne chemiczne substancje. Stosowane obecnie cienkowarstwowe materiały uszczelniające dają okazję na układanie okładzin ceramicznych na warstwie hydroizolacji, co będzie zatrzymywać wilgoć na poziomie spodu płytki i ograniczy penetrację w głąb podłoża. Ważną zaletą jest fakt, że cienkowarstwowe powłoki izolacyjne nie będą wymagać wykonywania warstwy dociskowej, nie pojawia się problem z tym, że podłoga musi zostać podniesiona.

Podłoże

Jeśli chcemy wykonać izolację powinniśmy pamiętać, że bardzo ważne jest zastosowanie dobrych technicznie rozwiązań, które pozwolą na stworzenie dobrej hydroizolacji. Nie mniej ważną fazą są tutaj roboty przygotowawcze, które polegają na tym, że przygotowuje się podłoże i sprawdza się jego parametry. W zależności od rodzaju podłoża trzeba między innymi skontrolować jak wygląda nośność, stabilność. Trzeba również dokonać oczyszczenia takiego podłoża i ewentualnie jego odpowiedniego zagruntowania, a wcześniej również do jego ewentualnego wyrównania jeśli pojawia się taka konieczność.