Zarządzanie projektami – czy warto studiować ten kierunek?

Zarządzanie projektami to kierunek znajdujący się w ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Został wzbogacony o nowy program, w którym nastąpiło rozszerzenie tematyki i technik zwinnego zarządzania projektami. To aż 210 godzin zajęć na temat zagadnień związanych z zarządzaniem projektami zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Jego wykładowcy to praktycy wyróżniający się certyfikatami IPMA, PMI oraz będący autoryzowanymi/akredytowanymi trenerami IPMA, a także PMI.

Zarządzanie projektami pmi i ipma

Osoby zainteresowane studiami takimi jak zarządzanie projektami pmi i IPMA powinny nieco szerzej pochylić się ofercie studiów Wyższej Szkoły Europejskiej. Studia te zajmują się rozwijaniem trzech podstawowych obszarów kompetencji takich jak praktyka, ludzie i perspektywa, dzięki czemu słuchacz otrzymują kompleksową wiedzę i umiejętności przydatne do kierowania projektem. Uczestnicy studiów mają zapewnioną indywidualną pracę z programem MS Project. To, co wyróżnia te studia to bardzo dobre oceny absolwentów poprzednich edycji. Niezwykle istotne jest to, że zakres materiału został dostosowany do najnowszych wytycznych IPMA International CompetenceBaseline 4.0, PMBOK Guide Sixth Edition.

Na zajęciach pogłębia się podstawowe zasady różnych metodyk zarządzania projektami, tak, by wybierać te elementy, które są najbardziej dopasowane do specyfiki projektu oraz organizacji organizującej projekt. Ponadto na tym kierunku porusza się także kwestie dotyczące zarządzania projektami z dofinansowaniem UE. Studia kończą się pracą dyplomową, która występuje w formie planu realizacji projektu przy wykorzystaniu programu wspomagającego planowanie projektów, tak, by stanowiło bazę do przyszłych, realnych projektów. Większość zajęć przyjmuję formę warsztatowych i laboratoryjnych, co skutecznie przygotowuje do zarządzania projektami w przyszłości.

Zarządzanie projektami – czy warto studiować ten kierunek?

Cel studiów

Głównym celem studiów zarządzanie projektami jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności przygotowania planów realizacji projektu oraz sprawnego i efektywnego zarządzania zespołami projektowymi z uwzględnieniem specyfiki branżowej i organizacji. Studia te kształtują wiedzę na temat "filozofii" zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój przedsiębiorstw czy organizacji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, organizując w sposób unikalny zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Dzięki temu słuchacze będą innowacyjni na rynku pracy oraz dużo bardziej konkurencyjni dla innych. Kierunek ten przygotowuje do certyfikacji IMPA oraz PMI, co zostało niedawno dodane do programu. Absolwenci tego kierunku wyróżniają się dużą zdawalnością certyfikatu IMPA, co zauważyć już można po kilku edycjach kierunku. Ponadto rozwijają kompetencje praktyczne, kontekstowe oraz behawioralne, a także nabywają umiejętność wykorzystani konkretnych programów informatycznych w pracy Project Menagera.