Materiały budowlane - próba definicji

Najbardziej prawidłowa definicja materiałów budowlanych mówi o nich jako o utworach lub przetworach naturalnych formacji chemicznych lub zasobów ziemi, które mogą być zarówno pozyskiwane, jak i przetwarzane przez człowieka po to, aby znaleźć zastosowanie w celach budowlanych.

Najczęściej stosuje się je podczas budowy nowych obiektów, choć można wykorzystywać je w czasie naprawy tych, które już istnieją. Materiały budowlane można dzielić na wiele sposobów. Kluczowym kryterium wydaje się ich przeznaczenie, choć nie bez znaczenia jest też typ zastosowanego tworzywa oraz same surowce wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Materiały budowlane - próba definicji

Rodzaje materiałów

Często popełnianym błędem jest mylenie materiałów budowlanych z samymi surowcami budowlanymi. Warto więc pamiętać o tym, że o surowcu mówi się jako o materiale, który jest przeznaczony do dalszej przeróbki, jest zatem naturalny i nie poddany zabiegom o charakterze technologicznym.Surowcem jest wiec drewno lub skała tak długo, jak długo nie podda się ich obróbce.

Skała jest wykorzystywana między innymi do produkcji betonów i te są już materiałami budowlanymi. Materiały budowlane mogą mieć różne przeznaczenie mówimy więc zarówno o materiałach konstrukcyjnych, które wykorzystuje się, aby wznosić fundamenty, jak i o materiałach izolacyjnych, a więc chroniących przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiały instalacyjne

Z kolei materiały instalacyjne są niezbędne w procesie tworzenia instalacji sanitarnych lub grzewczych. Oczywiście, nie mniej popularny wydaje się podział ze względu na rodzaj zastosowanego tworzywa. Tu warto wspomnieć o materiałach kamiennych, ceramicznych, betonach oraz drewnie, a także o metalach oraz tworzywach sztucznych. Wszystkie te materiały charakteryzują się różnorodnością zastosowań i indywidualnymi dla siebie cechami. Materiały budowlane można też dzielić ze względu na to, jakie mają one zastosowanie przy wykonywaniu poszczególnych elementów budynku.

Materiały ścienne

Tu warto wspomnieć o materiałach ściennych takich, jak bloczki, cegły oraz płyty gipsowo-kartonowe, a także o materiałach stropowych i dachowych. Produkcja wszystkich rodzajów materiałów budowlanych musi być poddawana kontroli, tylko wtedy mamy bowiem gwarancję, że uda nam się pozyskać rozwiązania, których właściwości są zgodne z normami prawnymi. Jeszcze przed dopuszczeniem materiałów na rynek należy więc poddać je badaniom w odpowiednim laboratorium budowlanym. Badania tego rodzaju dotyczą zarówno ich cech fizycznych, jak i fizykochemicznych, chemicznych oraz mechanicznych, a ich znaczenie jest niemożliwe do przecenienia