Jak troszczyć się zimą o materiały budowlane?

Zabezpieczenie materiałów budowlanychGdy przygotowujemy się do zimy na budowie, nie możemy koncentrować się jedynie na zabezpieczeniu najbardziej popularnych materiałów budowlanych. Wcale nie mniej istotne są materiały instalacyjne oraz urządzenia sanitarne. Jeśli więc mamy do czynienia z ceramicznymi rurami kanalizacyjnymi, najlepiej przechowywać je w stosach pamiętając jednak, aby ich wysokość nie przekraczała 120 centymetrów.

Każdy wyrób powinien być przy tym układany w pozycji leżącej, naprzemiennie kielichami. Kolejne warstwy układa się równolegle, możliwe jest jednak również układanie ich pod kątem 90 stopni do poprzedniej warstw. Jeśli średnica rur przekracza 50 centymetrów, znacznie bezpieczniejsze jest składowanie ich pionowo pamiętając o tym, że powinny one znajdować się one w specjalnych kołnierzach.

Grzejniki płytowe również muszą być otoczone szczególną troską, warto przy tym pamiętać, że w tym konkretnym przypadku największym zagrożeniem okazuje się być wilgoć. Najlepiej składować je na paletach, jeśli jednak zdecydowaliśmy się już na zdjęcie ich z palet, należy w szczególny sposób zabezpieczyć ich dolne krawędzie przed uszkodzenie.

 Jak troszczyć się zimą o materiały budowlane?

Troska o materiały budowlane

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z materiałami instalacyjnymi, czy z urządzeniami sanitarnymi, powinniśmy przechowywać je w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Nie może dostawać się do nich wilgoć, równie niebezpieczne mogą się jednak okazać środki żrące. Jeśli zimę musi przeczekać także stolarka drzwiowa i okienna, zarówno okna, jak i drzwi powinny zostać ustawione w pozycji pionowej.

Zatroszczmy się także o to, aby ani jedne, ani drugie nie były narażone na działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Tu znakomicie sprawdza się tektura falista lub styropian zabezpieczające spodnią krawędź przed ewentualnymi zarysowaniami. Dobrze też przykryć je filcem lub tekturą.

Przechowywanie desek

Deski oraz surowiec tartaczny muszą trafić do pomieszczenia suchego i przewiewnego, w którym temperatura utrzymuje się na poziomie wynoszącym od dwunastu do czternastu stopni Celsjusza. Najlepiej, jeśli ułożymy je w stosy ustawione zarówno na słupkach, jak i legarach. Deski układa się warstwami, nie można jednak zapomnieć o przekładaniu ich specjalnymi listwami wykonanymi z twardego drewna, co będzie zapobiegało ich ewentualnemu uszkodzeniu. Jeśli dysponujemy surowcem tartacznym, należy układać go prawą stroną do góry zwracając jednak uwagę na to, aby wysokość stosu nie przekraczała 4 metrów.

Przechowywanie płyt i sklejek

Płyty pilśniowe i sklejki również muszą trafić na zimę do suchego i możliwie jak najbardziej przewiewnego pomieszczenia. Najlepiej układać je płasko jedna na drugiej dbając o to, aby podłoga była możliwie równa. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być owinięte folią i znajdować się na podkładach. Tu sprawdza się zasada mówiąca o tym, aby układać je szerokością do frontu grupując tak, aby ich poszczególne rodzaje nie znajdowały się w różnych miejscach. Nie trzeba też przesadzać z maksymalną wysokością, 120 centymetrów jest więc wartością optymalną, której nie powinno się przekraczać.

Przechowywanie farb

Jeśli dysponujemy farbami suchymi musimy pamiętać o tym, że są one wyjątkowo wrażliwe na wilgoć. Właśnie dlatego powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, idealna jest zaś sytuacja, w której trafiają one dodatkowo do zamykanych hermetycznie pojemników.

Farby płynne generują inny problem, nie można bowiem zapominać o tym, że są bogate w łatwo palne rozpuszczalniki. Dzięki temu należy zachować temperaturę zalecana przez ich producenta. Zbyt niska będzie prowadziła do ich rozkładu, zbyt wysoka przyczyni się zaś do tego, że zaczną parować, co będzie jednakowo niebezpiecznie