Na co zwrócić uwagę wynajmując mieszkanie?

Poszukiwanie mieszkania na wynajem jest równie czasochłonne jak kupno nieruchomości. Jeśli w grę wchodzi długoterminowa umowa najmu, wszystko musi być zgodne z oczekiwaniami przyszłych najemców. Kiedy już trafi się idealna oferta, z pewnością trzeba będzie podpisać umowę, jednak zanim to nastąpi, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Ogłoszenie a rzeczywistość

Na rynku nieruchomości nie brakuje osób, które chcą wzbogacić się kosztem przyszłych najemców. Rozwaga i czujność to cechy, które powinny przyświecać poszukującym już od samego początku. Może okazać się, że termin „przytulne mieszkanie” nie oznacza nic więcej, jak skromną powierzchnię nieruchomości, a tereny zielone zawarte w ogłoszeniu są w rzeczywistości dwiema alejkami wśród nielicznych drzew. Treść ogłoszenia należy weryfikować od początku do samego końca, a wszelkie wątpliwości na bieżąco rozwiewać z właścicielem mieszkania.

Seria niewygodnych pytań

Należy zrozumieć, że wynajmujący również chciałby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lokatorami, zadając sporo osobistych pytań. Tutaj ważne jest tak zwane wyczucie granicy, po której przekroczeniu w głowach lokatorów powinna zapalić się czerwona lampka. O ile pytania o pracę, zarobki i plany na przyszłość są jak najbardziej na miejscu, zagadnienia dotyczące spożywania alkoholu czy chodzenia do kościoła nie powinny paść z ust właściciela.

Na co zwrócić uwagę wynajmując mieszkanie?

Czy wynajmujący jest właścicielem?

Praktyki dotyczące podnajmowania użytkowanej nieruchomości zdarzają się bardzo często i są podyktowane chęcią nielegalnego wzbogacenia się. Aby mieć pewność, że kwestie wynajmu lokalu omawiane są bezpośrednio z właścicielem, należy zażądać od niego okazania aktu własności mieszkania wraz z odpisem z księgi wieczystej. Jeśli osoba będzie tłumaczyć się, że mieszkanie należy do członka rodziny, warto poprosić o okazanie pełnomocnictwa. Powinno być ono sporządzone na piśmie, a najlepiej poświadczone notarialnie.

Sporządzenie umowy

Oczywiste jest, że umowa najmu nieruchomości powinna być sporządzona na piśmie i zawierać kluczowe dla obu stron zapisy. Jednym z nich jest kwestia regulowania płatności. Dobrze, aby w treści umowy znalazł się numer konta właściciela, na które należy uiszczać comiesięczną kwotę ustalonego czynszu. Jest to zabezpieczenie dla najemców - dzięki temu będą wiedzieć, pod jakim adresem szukać właściciela w przypadku, gdy np. nie będzie chciał zwrócić kaucji lub powstałej nadpłaty.

Przed podpisaniem umowy należy ustalić również kwestie wszelkich napraw. Temat jest zazwyczaj ustalany indywidualnie, a postanowienia powinny być również zawarte w treści umowy. Dzięki temu będzie wiadomo, która ze stron ponosi koszty z tytułu remontów lub w przypadku awarii.

Na chwilę przed otrzymaniem kluczy do mieszkania należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinien być dokładnie opisany stan liczników, zgromadzony sprzęt i meble, a także wszelkie zniszczenia. Ma to ogromne znaczenie przy zdawaniu mieszkania po wygaśnięciu umowy.

Partnerem materiału jest firma LOCO Real Estate - wynajem nieruchomości w Warszawie.