Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je firmie z zewnątrz?

Zarządzanie wspólnotą jest wymagającym przedsięwzięciem, które powinno być realizowane w prawidłowy sposób. Gwarantuje to powierzenie związanych z nim czynności wyspecjalizowanej firmie. Profesjonalne podmioty oferujące zarządzanie wspólnotą posiadają własną wykwalifikowaną kadrę, która czuwa nad prawidłowym świadczeniem usługi w każdym jej aspekcie. Daje to gwarancję prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz zadowolenia jej mieszkańców i użytkowników.

Na czym polega zarządzanie wspólnotą?

Zarządzanie wspólnotą nie należy do łatwych i mało wymagających zadań. Do prawidłowej realizacji wymaga bowiem posiadania szeregu istotnych kwalifikacji, profesjonalnych umiejętności, a także wiedzy i doświadczenia. Zarządzanie wspólnotą może być realizowane przez kilka podmiotów – zarząd, zarządcę i administratora. W skład zarządu wchodzą zwykle członkowie wspólnoty, a sam zarząd jest organem decyzyjnym, który odpowiada za wypełnienie większości obowiązków związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Obowiązki te zwykle nie są jednak sprawowane osobiście przez członków zarządu, a oddelegowywane zewnętrznej firmie.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy wykonywanie takich czynności, jak m. in. sprawowanie nadzoru nad zachowaniem budynku w dobrym stanie technicznym, czuwanie nad realizacją przepisów prawnych, kontrolami technicznymi i innymi obowiązkami nakładanymi przez prawo, komunikowanie się z mieszkańcami i organizowanie dla nich cyklicznych spotkań, zarządzanie księgowością i finansami wspólnoty oraz utrzymywanie porządku w obrębie nieruchomości i należących do niej terenów. Administrator posiada nieco węższy zakres obowiązków i zajmuje się głównie nadzorem technicznym, kwestiami porządkowymi i prowadzeniem dokumentacji.  

Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je firmie z zewnątrz?

Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę

W ciągu ostatnich lat coraz więcej wspólnot mieszkaniowych zdecydowało się na nawiązanie stałej współpracy z profesjonalnymi firmami świadczącymi usługi z zakresu zarządzania wspólnotą. Jest to bardzo dobrym wybór, gdyż gwarantuje on prawidłową realizację wszelkich związanych z tym zadań. Zarządy wspólnoty, które samodzielnie administrują nieruchomością muszą liczyć się z wieloma problemami – muszą zatrudniać specjalistów i wykonawców do realizacji poszczególnych prac oraz sprawować bieżącą kontrolę nad ich wykonywaniem. W takiej sytuacji zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za efekty pracy oraz musi odpowiadać bezpośrednio na skargi mieszkańców.

Powierzenie zarządzania wspólnotą firmie z zewnątrz pozwala zdjąć z barek zarządu większość ciążących na nim obowiązków oraz zyskać pewność prawidłowej realizacji zadań. Pozwala to na łatwiejsze wyegzekwowanie oczekiwanego standardu usług oraz zapewnienie nieruchomości prawidłowego, profesjonalnego nadzoru. W szeregach firm oferujących zarządzanie wspólnotą są zatrudnieni wszyscy wymagani specjaliści, z którymi współpraca gwarantuje wspólnocie prawidłowe funkcjonowanie, a jej mieszkańcom najwyższy poziom świadczonych usług. Więcej na temat zarządzania wspólnotą można przeczytać na stronie: https://integrummanagement.pl/obsluga-wspolnot.