Pale fundamentowe – co to jest?

Nie ma możliwości rozpoczęcia budowy bez solidnie wykonanych fundamentów. Chronią one przed osadzaniem, co w rezultacie może prowadzić do pękania ścian, a nawet i destrukcji całego budynku. Odpowiednio przygotowany fundament daje gwarancję długiego użytkowania na lata. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest obliczenie parametrów fundamentu. Uwarunkowane są one wielkością budynku, liczbą kondygnacji oraz rodzajem gruntu, na którym ma powstać budynek. Jednymi z istotniejszych elementów wykopu pod budowę stanowią pale fundamentowe. Czym właściwie one są?

Pale fundamentowe – wyjaśnienie pojęcia

Jest to rodzaj fundamentów, który jest osadzany dość głęboko, tak, by w sposób pośredni przekazywały obciążenie. Nie wszystkie pale fundamentowe są takie same. Wyróżnia się trzy rodzaje uzależnione od sposobu, w jaki pracują. Takie, które przekazują obciążenie na podłoże za pomocą tarcia na pobocznicy, określa się mianem pali zawieszonych. Pale stojące przekazują to obciążenie przez stopę. Ostatni rodzaj to pale normalne, łączące dwa wspomniane wyżej sposoby przekazywania obciążenia.

Wyróżnia się jeszcze inny podział pal, ze względu na technologię użytą do ich wytworzenia. Mowa tutaj o palach fundamentowych CFA, SDP, FDP oraz VDP. Dwa pierwsze rodzaje pal są najczęściej wykorzystywane, dlatego to na nich właśnie poniżej się skupimy.

Pale CFA

Ten rodzaj pal powstaje za pośrednictwem świdra ciągłego, przy użyciu którego następuje usunięcie gruntu. Po uzyskaniu pustej przestrzeni następuje wypełnianie jej za pomocą betonowej mieszanki. Powstały grunt zostaje rozparty po bokach, co wpływa korzystnie na nośność pali. Głębokość posadowienia tych pal może być większa niż 20 metrów.

Pale fundamentowe – co to jest?

Pale SDP

Powstają dzięki palownicy. Głowica przemieszczeniowa dokonuje rozpychania gruntu na boki, dzięki czemu nie ma konieczności wydobycia urobku na powierzchnię. W momencie zagłębienia się świdra w podłożu następuje wypełnienie wnętrza rury betonem. Po dotarciu do potrzebnej głębokości, świder zostaje podciągnięty, a trzon pala ulega zabetonowaniu pod ciśnieniem. Jeszcze przed stwardnieniem betonu należy wcisnąć zbrojenie.